За здрави зъбки

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     С голям интерес децата от ДГ „Чучулига“ участваха в практическа ситуация за оралната хигиена на  устата, проведена от д-р Бахар. Стоматологът показа как децата правилно да мият зъбите си. Д-р Бахар изтъкна, че колкото по-добре си мият зъбките, толкова по-рядко ще посещават зъболекар. Малките ни възпитаници емоционално се включиха в ситуацията, проявиха активност и задаваха много въпроси.