Здравно образование

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Председателите на постоянните  комисии от ДГ “Чучулига“ обмениха опит с колеги от ДГ “Буковец“, гр. Троян на тема: “Практически идеи за здравното образование  в предучилищна възраст.“ Интересна бе презентацията на учителите от ДГ в гр. Троян, които от две години изготвят дневното меню за децата си от екологични продукти, отглеждани в общински  овощни и зеленчукови градини, като са започнали от марули, репички, сливи, ябълки. Всяка следваща година производството и асортимента се увеличава.

     В ДГ от ранна детска възраст се работи за формиране на екологична култура у децата и се възпитава природосъобразен начин на живот. За целта двора на ДГ „Буковец“ е превърнат в малък детски парк, с много нови детски съоръжения, тревни площи, цветя и билки.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Колегите от ДГ “Чучулига“ споделиха и презентираха своя практически  опит  за работа с децата по здравно, екологично и гражданско образование.