Медицински документи за прием на дете в ДГ

      Уважаеми родители,

     във връзка с по-лесната адаптация на децата в ДГ, е желателно да доведете детето предварително в детската градина между 7.09. и 14.09. – да се запознае с учителите, да опознае новата за него обстановка.

     Препоръчително е да донесете медицинските документи на 14.09.22г., за да може в първия учебен ден  център на Вашето внимание да е Детето.