Обучение по проект „Заедно в пъстър свят“

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Десет педагога от ДГ „Чучулига“ се включиха в обучение по проект „Заедно в пъстър свят“, инициирано от Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Обучението,протекло 6 дни в 2 модула, имаше за цел усвояване на знания и умения за ефективна работа с деца в мултикултурна среда. В хода на работата учителите от ДГ „Чучулига“ и ДГ „Снежанка“ споделяха мнения и практики чрез игри, подпомагащи възпитаване в толерантност към различията.