Практическа ситуация по БДП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     

 

 

     Децата на ДГ „Чучулига“ показаха на практика, че знаят как да се движат безопасно на улицата. Преминавайки по уточнен маршрут, малките възпитаници от IV-те групи демонстрираха знания за основните правила при преминаване през кръстовище, за светлините на светофара, както и за пешеходна пътека тип „зебра“, основни пътни знаци, тротоар и улично платно.

     Участието в практически ситуации по БДП цели затвърдяване на знания и умения за безопасно придвижване на улицата, подпомага опознаването на реални опасности на пътя и формира култура на поведение на пътя у децата още от ранна възраст.

  1.