Прием

Документи за записване в ДГ

  • Документи (ако има такива), доказващи предимство.

Заявленията се подават по електронен път съгласно Правила утвърдени от Общински съвет!

Необходими медицински документи при постъпване в детската градина:

  • Микробиологично изследване за патогенни чревни бактерии.
  • Изследване за чревни паразити.
  • Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в детската градина.
  • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето,здравно-профилактична карта/талон/ на детето,попълнена от личния лекар.
  • Медицинска бележка от лекар за липсата на контакт на детето със заразно болен, издадена не по-рано от три дни преди постъпване в детската градина.
    Линк за подаване на заявленията по електронен път