Работа на Методическото обединение в ДГ

               През месец април бе проведена открита практика на Методическото обединение  към ДГ “Чучулига“. Тема на откритата практика бе:  „Пролетни празници“. Целта на учителите бе да  се изгради нагласа у децата  да възприемат художествено произведение чрез изразните средства на театралното изкуство. Магията на куклите  и артистите пресъздадоха  на децата духа на българските традиции и обичаи за Великден и пролетните празници – Цветница , Лазаровден.

             След  откритата практика бе проведено конфериране с учителите, водено  от директора – С. Гвоздейкова и г-жа Хр. Иванова- председател на МО , като бяха разисквани въпроси относно използването на различните подходи за формиране у децата на усет към красивото и естетически вкус , развиване на сетивата за усещане на  багрите  в природата и стимулиране на интереса им към изкуствата.

                Целта на откритите практики е споделяне на добър педагогически опит  и обмен на иновативни идеи между учителите в детската градина.