Работа по проект „Различни заедно вървим по пътя към училището родно“