Спортен празник в ДГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Усмивки и страхотни преживявания донесе спортният празник в нашата градина.  Той бе осъществен като част от разработения по-рано през годината спортен проект по ПМС 46 за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Участие взеха децата от четирите възрастови групи. Между децата по групи бяха организирани игри, в които те показаха отлични двигателни умения и качества като  бързина, точност, сръчност и др. Много енергия и спортен дух бяха проявени в състезателните игри, а за доброто настроение на спортистите и зрителите през цялото време звучеше музика.

      Накрая , както се полага, имаше награди за всички участници в спортния празник. Малките спортисти показаха, че са мотивирани за успех и могат да са добри във всичко, което правят.