Състезание „Аз ще бъда ученик“ 2022 година

     

 

 

 

 

 

 

 

     В началото на месец юни излязоха резултатите от проведеното на 13 май 2022 година състезание „Аз ще бъда ученик“, организирано от Сдружението на българските начални учители, съвместно със Синдиката на българските учители. В състезанието взеха участие 34 деца от ДГ „Чучулига“ – единствен представител на детските градини от град Русе.

     Резултатите показват, че интересните задачи от образователни направления „Български език и литература“, „Математика“ и „Околен свят“ не са затруднили нашите възпитаници. За достойното си представяне бъдещите първокласници получиха грамоти.