Успешно представяне в състезание „Аз ще бъда ученик“

     

 

 

 

 

 

 

 

     В началото на месец юни излязоха резултатите от проведеното на 14 май 2021 година състезание „Аз ще бъда ученик“, организирано от Сдружението на българските начални учители, съвместно със Синдиката на българските учители. В състезанието взеха участие 43 деца от ДГ „Чучулига“, която бе единствената детска градина от град Русе, включила се в надпреварата.

     Резултатите показват, че малките любознайковци не са се затруднили и с успех са решили интересните задачи от образователни направления „Български език и литература“, „Математика“ и „Околен свят“.

     За достойното си представяне бъдещите първокласници получиха грамоти. С грамоти бяха удостоени  директорът на детската градина и учителите, подготвили децата, за да покажат отлични знания в трите области.

     В ДГ „Чучулига“ вярваме , че с тези успехи сме дали началото на едно добро образование!