140 г. Предучилищно образование в България

     Във връзка с отбелязване на 140 години Предучилищно образование в България, в Русе ще се проведе кръгла маса по въпросите на образованието и възпитанието на децата. Проведени са   педагогически ситуации  – „Майсторски клас“ в много от детските градини на града , като някои от педагозите ще участват в кръглата маса и с доклади.

     ДГ „Чучулига“  участва с темата: „Пътят на хляба“ –педагогическа  ситуация, проведена в III група „Малкият принц“  с учители г-жа Мария Дялова и г-жа Антонина  Друмева.

     Ситуацията бе филмирана и може да откриете на следния линк:

https://youtu.be/8kToz_h6lmY