22 април – Ден на Земята

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Във връзка с Международния ден на Земята – 22 април, учителите и децата от ДГ „Чучулига“ осъществиха поредица от  инициативи: ситуация на тема „Къде отива боклука?“ , по време на която децата разсъждаваха кой замърсява природата и как може да съхранят чисти – водата, въздуха, земята. Научиха ползата от рециклирането, а след това на практика рециклираха, създавайки картини от капачки и изделия от рула тоалетна хартия.

       С много  емоции бе съпроводено засаждането на  дръвчета, храсти и цветя в двора на детската градина, където на практика деца, учители и родители направиха двора по-красив  и зелен. Така, малки и големи, се обединиха около идеята да пазят околната среда, защото грижата за нея е грижа за живота.