Работа по проект на НП „Успяваме заедно“, Модул 1 „Хубаво е в ДГ“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     През м. май приключи работата по  проект на НП „Успяваме заедно“, Модул 1 „Хубаво е в ДГ“ в първа група „101 далматинци“.

      Целта на проекта бе създаване на стимулираща среда за децата и развитие на родителските умения за успешна адаптация и плавен преход от семейната среда към тази в ДГ.

      Чрез осъществяването на различните видове дейности с деца, родители, педагогически екип, психолог и логопед, бе привлечена родителската общност към реализиране на модели за ефективно сътрудничество с ДГ. Развити бяха способностите на децата за по-бърза адаптация в ДГ, повишено бе сътрудничеството с родители, изградено бе доверие между персонал и родителска общност.

      Реализирането на съвместните мероприятия с участниците, даде възможност  на децата да усвоят правилните житейски умения, научи ги да бъдат самостоятелни и готови да се изправят пред суровата реалност на света, в който живеем!