Довиждане, детска градина!

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Бъдещите първокласници на ДГ „Чучулига“ тържествено завършиха детска градина и възторжено викнаха: „Здравей, първи клас!“

     С много вълнение и емоция деца, учители и родители съпреживяха този момент. Директорът на детската градина, г-жа Гвоздейкова, връчи удостоверенията за завършено предучилищно образование и им пожела да мечтаят смело, да запазят детското в себе си и да жънат успехи по пътя към голямото училище.

     На добър час! Запазете своя стремеж към знание и бъдете готови за чудеса и нови приятели!