Lego обучение в ДГ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

       През месец октомври бе осъществена обмяна на опит между ДГ „Здравец“ и ДГ „Чучулига“, насочена към обогатяване на педагогическите умения за внедряване на Лего обучение в работата с децата. Педагозите  и децата от трета възрастова група „Бон Бон“ на ДГ „Здравец“ представиха темата „Разходка“ , а в четвърта възрастова група „Малкият принц“ на ДГ „Чучулига“ бе представена темата „Зоопарк“.       

     Използването на лего-конструкторите в педагогическите ситуации е прилагане на практика на метода „учене чрез игра“. Така учителите създават у децата позитивна нагласа за учене,  стимулират пространственото им мислене, развиват въображението им. Въвеждането на лего обучението има интердисциплинарен характер, повишава комуникативните умения, развива уменията за работа в екип.